Sonning-Fonden

Sonning-Fonden uddeler én gang om året i juni måned en række beløb til almennyttige kulturelle formål, ansøgt af foreninger, institutioner eller lignende i Danmark. I særlige tilfælde ydes også støtte til enkeltpersoner.

Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål, herunder til musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser. Der gives ikke støtte til indkøb af musikinstrumenter eller studielegater.

Fonden giver særlig prioritet til formål, der har vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side.

Der gøres særligt opmærksom på, at begivenheder/projekter, der er afholdt inden 15. juni, ikke vil komme i betragtning til støtte.

Uddelingen i 2023 har fundet sted. Oplysninger om tidligere uddelinger kan ses til højre her på siden. Ansøgninger for 2023 kan ikke længere indsendes.


Ansøgninger med bilag SKAL indsendes digitalt – ansøgningsskemaer 2024 findes her.

Ansøgningsskema for 2024 kan indsendes i perioden 1.12.23-31.3.2024.

Spørgsmål vedrørende ansøgning kan rettes til Sonningfondens sekretariat (DEAS A/S), Inge Leth tlf. 39 46 62 21 eller mail ile@deas.dk.

Spørgsmål vedrørende tekniske forhold kan rettes til support@grantcompass.com