Sonning-Fonden

Sonning-Fonden uddeler én gang om året i juni måned en række beløb til almennyttige kulturelle formål, ansøgt af foreninger, institutioner eller lignende i Danmark. I særlige tilfælde ydes også støtte til enkeltpersoner.

Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål, herunder til musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser. Der gives ikke støtte til indkøb af musikinstrumenter eller studielegater.

Fonden giver særlig prioritet til formål, der har vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side.

Der gøres særligt opmærksom på, at begivenheder/projekter, der er afholdt inden 15. juni, ikke vil komme i betragtning til støtte.

Uddelingen i 2019 har fundet sted. Oplysninger om tidligere uddelinger kan ses til højre her på siden.

Ansøgninger for 2020 kan ikke længere indsendes.

Ved ansøgning skal fondens skema benyttes. Det kan downloades her eller rekvireres hos Sonning-Fondens sekretariat på telefon 39 46 62 21 eller e-mail ile@deas.dk.

Ansøgninger for 2020 kan ikke længere indsendes, da deadline var 31. marts 2020. Ansøgningsskemaet skal indsendes til Sonning-Fondens Sekretariat, c/o DEAS A/S, Dirch Passer Allé 76, 2000 Frederiksberg, eller pr. mail til ile@deas.dk.