Fondens bestyrelse 

Rektor Henrik C. Wegener

Universitetsdirektør Jesper Olesen

Tidl. direktør i Undervisningsministeriet Torben Kornbech Rasmussen

Udpeget af Undervisningsministeriet

Tidl. departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet Uffe Toudal Pedersen

Udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Professor MSO Tine Damsholt – Saxo-Instituttet

Professor Michael Fjeldsøe – Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand